รถเข็น ไก่หมุนคุณพัน
 

รถเข็น ไก่หมุนคุณพัน

30,000.-

โปรโมชั่นปี 2564

  • เงื่อนไขการซื้อแบบผ่อนชำระ
  • รถเข็น +  อุปกรณ์ 30,000 บาท เช่าขาย
  • ผ่อนชำระ เดือนละ 500 บาท ระยะเวลา 5 ปี

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

  • ค่าลิขสิทธิ์รายปี 4,000 บาท เว้นจ่ายปีแรก เริ่มจ่ายปีที่ 2 เป็นต้นไป
  • เปลี่ยนป้ายฟรีทุก 5 ปี
  • วัตถุดิบสำหรับเริ่มต้นธุรกิจ ราคา 4,016 บาท
  • ต้องสั่งซื้อไก่ขั้นตำ วันละ 20 ตัว
  • ต้องมียอดสั่งซื้อขั้นต่ำ 3,000 บาท ต่อรอบ
  • ต้องมียอดการสั่งซื้อขั้นต่ำ 50,000 บาท ต่อเดือน
  • หากลูกค้าเลิกกิจการก่อนครบกำหนด 5 ปี ลูกค้าต้องจ่ายค่าเสื่อมอุปกรณ์  

แฟรนไชส์อื่น ๆ