ที่ตั้งสำนักงาน

ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 •   7/7 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 •   โทร 02 904 5223 5
2. สำนักงานสาขา (พยัคฆภูมิพิสัย )
สำนักงานสาขา (พยัคฆภูมิพิสัย )
 •   77 หมู่ที่ 17 ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
 •   โทร 090 908 6899 (หัวหน้าสาขา)
3. สำนักงานสาขา (เกาะคา)
สำนักงานสาขา (เกาะคา)
 •   394 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
 •   โทร 090 908 6901 (หัวหน้าสาขา)
4. สำนักงานสาขา (พูนพิน)
สำนักงานสาขา (พุนพิน)
 •   97 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 •   โทร 090 908 6902 (หัวหน้าสาขา)
5. สำนักงานสาขา (อุดร)
สำนักงานสาขา (อุดร)
 •   342 หมู่ที่ 15 ตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 •   โทร 090 908 6900 (หัวหน้าสาขา)
6. สำนักงานสาขา (พนัสนิคม)
สำนักงานสาขา (พนัสนิคม)
 •   97 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 •   โทร 090 908 6898 (หัวหน้าสาขา)
7. สำนักงานสาขา (พิษณุโลก)
สำนักงานสาขา (พิษณุโลก)
 •   77 หมู่บ้าน บ้านหนองนา หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
 •   โทร 090 908 6912 (หัวหน้าสาขา)