ชายัง มินิช็อป

ชายัง มินิช็อป

30,000.-

โปรโมชั่นพิเศษ ปี 2564

 • ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 30,000 บาท
 • มินิช็อปมูลค่า 131,000 บาท ให้ยืมฟรี !!! ตลอดอายุสัญญา
 • ลูกค้าจ่ายเงินสด ลดค่าอุปกรณ์ทันที 20 %

 

 • เงื่อนไขการซื้อแบบผ่อนชำระ
 • ดาวน์ขั้นต่ำ 50 %
 • ที่เหลือผ่อนชำระไม่เกิน 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 15 % ต่อปี

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

 • ค่าลิขสิทธิ์รายปี 4,000 บาท **หมายเหตุ จ่ายปีแรก 4,000 เว้นจ่ายปีที่ 2 เริ่มจ่ายปีที่ 3 เป็นต้นไป
 • อุปกรณ์สำหรับเริ่มต้นธุรกิจ 27 รายการ ราคา 30,000 บาท
 • วัตถุดิบสำหรับเริ่มต้นธุรกิจ ราคา 5,000 บาท
 • ลูกค้าต้องใช้สินค้ามาตรฐานตามที่กำหนดเท่านั้น
 • ลูกค้าต้องเข้ารับการอบรมมาตรฐานแฟรนไชส์เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน  

แฟรนไชส์อื่น ๆ